ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Педагогіка та Психологія

Збірник наукових праць «ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Педагогіка та Психологія . ISSN 2412-9283 » приймає до друку рукописи (статті, рецензії, відгуки тощо), які проходять двостороннє сліпе рецензування. Проблематика рукописів зосереджена на актуальних питаннях педагогіки, психології і методики навчання іноземних мов; дослідженні методологічних основ навчання іноземних мов і культур (германські, романські та східні мови) і не розв’язаних проблем методики формування іншомовної комунікативної компетентності у різних типах навчальних закладів .

Видання індексується Google Scholar http://scholar.google.com.ua/

Збірника Історія
Сборник наукових праць «ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Педагогіка та Психологія. ISSN 2412-9283 » видається з 1998 року.

Засновник: Київський державний лінгвістичний університет, з серпня 2001 року – Київський національний лінгвістичний університет.

Галузі наук: психологічні та педагогічні науки.

Періодичність: 2 рази на рік.

Свідоцтва про державну реєстрацію та перереєстрацію:
Свідоцтва внесено до Державного реєстру КВ № 4315 От 20 червня 2000 року, серія КВ № 8224, От 17 грудня 2003 року.

Фахова реєстрація у ВАК України:
Реєстрація . – Постанова Президії ВАК України від 11.10.2000 року №1-03 / 8, Бюлетень ВАК України № 6, 2000 р Перереєстрація – постанова Президії ВАК України від 14.04.2010 року № 1-05 / 3 , Бюлетень ВАК України № 12, 2010 р .; наказ МОН України від 12.21.2015 р. №1328.

Мови видання: англійська, іспанська, китайська, німецька, російська, українська, французька, японська.

Назви видання:
1998-2004 рр. – Вісник Київського державного лінгвістичного університету (Свідоцтво: серія КВ № 4315 От 20 червня 2000 р.).
2004 р. – По теперішній час – Вісник Київського національного університету лінгвістичного (Свідоцтво:. Серія КВ № 8224 От 17 грудня 2003 р).
Кількість опублікованих випусків збірника з 1998 по 2015 – 24 (дивись детальніше архів).